projekce

  • dodáváme projektovou dokumentaci k VZT systémům rekuperace, teplovzdušného vytápění a klimatizace
  • ke každému realizovanému systému dodáváme projekt stavební připravenosti zdarma včetně znázornění věškerého trasování VZT v měřítku
  • dodáváme autorizovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP)
  • dodáváme autorizovanou projektovou dokumentaci potřebnou k podání žádosti programu Nová zelená úsporám (NZÚ)
  • dodáváme všechny potřebné dokumenty pro splnění požadavků NZÚ (položkový rozpočet, SVT kódy výrobků, předávací protokol, atd…)
  • dosahujeme 100%ní úspěšnosti se získáním dotací NZÚ u pasivních staveb a rekonstrukcí rodinných domů
  • dodáváme výpočet tepelných ztrát objektu nutný pro správné nadimenzování TČ nebo pro přepis na sníženou sazbu D57 od dodavatele elektrické energie

 

Nově jsme rozšířili nabídku našich služeb o provádění testu průvzdušnosti obálky domu – tzv. blowerdoor test.

Blower door test =  test kvality provedení stavby, ale mimo jiné je také nezbytně nutný pro získání jakékoliv dotace NZÚ.