Služby

Rekuperace

Rekuperace obecně znamená zpětný zisk tepla z odváděného odpadního vzduchu a jeho následné předání přiváděnému čerstvému vzduchu

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo (TČ) je dnes běžným technickým zařízením pro vytápění či chlazení do rodinných domů

Klimatizace

Nabízíme kompletní dodávku jakéhokoliv typu klimatizace včetně odborné montáže kvalifikovaným technikem

Fotovoltaika

Fotovoltaické panely produkující stejnosměrný proud (DC) a jsou přímo napojeny na spirálu umístěnou v bojleru

Servis

Nabízíme kompletní servis montovaných technologií

Projekce / NZÚ

Nabízíme zhotovení kompletní projektové dokumentace a vyřízení státní dotace NZÚ

Blower-door test

Nabízíme měření průvzdušnosti obálky domu a konzultace před měřením