Projekce / NZÚ

Projekce vzduchotechniky, vytápění a chlazení

Jednou z našich nejdůležitějších činností je individuální projekce systému MAXcomfort, projekce vzduchotechniky a vytápění pro stavební povolení (DSP), provádění stavby (DPS) a také pro dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ).

 • dodáváme projektovou dokumentaci k VZT systémům rekuperace a MAXcomfort systému
 • ke každému realizovanému systému dodáváme projekt stavební připravenosti včetně znázornění věškerého trasování VZT v měřítku
 • dodáváme autorizovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP)
 • dodáváme autorizovanou projektovou dokumentaci potřebnou k podání žádosti programu Nová zelená úsporám (NZÚ)
 • dodáváme všechny potřebné dokumenty pro splnění požadavků NZÚ (položkový rozpočet, SVT kódy výrobků, předávací protokol, výsledek blowerdoor testu)
 • dosahujeme 100%ní úspěšnosti se získáním dotací NZÚ u pasivních staveb a rekonstrukcí rodinných domů
 • dodáváme výpočet tepelných ztrát objektu nutný pro správné nadimenzování TČ nebo pro přepis na sníženou sazbu D57 od dodavatele elektrické energie

 

Pro investora je velkou výhodou zajištění celého průběhu od návrhu přes realizaci až po vyřízení dotace NZÚ od jediného dodavatele.

Ve spolupráci s Vaším projektantem zoptimalizujeme obálku domu, vypracujeme návrh i samotnou instalaci celého systému.

 • vypracujeme projekt vytápění, vzduchotechniky a ohřevu vody pro stavební povolení a následně také dokumentaci pro žádost o státní dotaci NZÚ.
 • se stavební firmou zkoordinujeme stavební přípravu již při výstavbě hrubé stavby
 • naši montážníci provedou odbornou instalaci celého systému
 • po dokončení domu provedeme blower-door test (test průvzdušnosti obálky domu)
 • podáváme žádost o vyplacení státní dotace NZÚ
0
Hotových projektů
0
Odeslaných emailů
0
Telefonních hovorů
0
Najetých kilometrů

Naši partneři